OUR TEACHER

ทีมคุณครูคุณภาพ

ครูโบ จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์
ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาโท ด้านภาษา และการสื่อสารจาก NIDA ภาคอินเตอร์ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมเช่นกัน

ครูโบสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา สำเนียงชัด เป๊ะเวอร์ !
ด้วยเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 8 ปี และเมื่อกลับมายังประเทศไทย ก็พบว่าเพื่อนๆคนไทยติดปัญหา เพราะพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง จึงเกิด passion อยากจะช่วยเหลือให้คนไทยเก่งภาษาด้วยเช่นกัน

จุดเด่นคือ ตลอดทั้งชีวิตของครูโบต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียน และการทำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคือการเป็นผู้ประกาศข่าว และผู้เขียนข่าวภาษาอังกฤษกว่า 8 ปี ที่ช่อง NBT World, MCOT World Thailand Outlook Channel (TOC), Thai ASEAN News Network (TAN Network) และ IN Channel เป็นต้น

รวมทั้งการทำหน้าที่ของคุณครู ตั้งแต่การสอนนักเรียน นักศึกษา ทำหน้าที่โค้ช รวมทั้งเทรนพนักงานองค์กร ไม่ต่ำกว่า 500 คน ให้สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร และของตนเองได้อย่างมีความสุข และสนุกอีกเช่นกัน

ครูพันแสง วีระประเสริฐ หรือ ครูช้าง 
ครูมากความสามารถที่สามารถสื่อสารได้ถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย 

ครูช้างจบปริญญาโทด้านภาษาและ การสื่อสารจาก NIDA  มีประสบการณ์ทำงานที่คลุกคลีกับภาษาอังกฤษมาตลอด โดยได้ทำงานที่ Southeast Asian Ministry of Education Secretariat (SEAMES) และทำงานในฝ่ายรายการข่าวและ TV ภาคภาษาอังกฤษที่ Thailand Outlook Channel (TOC), Thai ASEAN News Network (TAN Network) และ IN Channel อีกด้วย

นอกจากนี้ ครูช้างยังมีประสบการณ์สอนภาษาทั้ง 4 มาตลอด 7 ปี ทั้งที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้แก่กลุ่ม น.ศ. ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสอนการสนทนาภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษา EngCatcher (อิ้ง แคชเชอร์) ให้ผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม แบบพื้นฐานและแบบ customized

ด้วยความรู้ด้านภาษาศาสตร์ และงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด บวกกับประสบการณ์สอนคนจากหลายชาติ หลายภาษา ทำให้ครูช้างมีความเข้าใจปัญหาของผู้เรียนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่วัยทำงานที่กำลังเริ่มฝึกภาษาที่2 เป็นอย่างดี ครูเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จนก้าวข้ามความไม่มั่นใจ และบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างแน่นอน
image
image

ครูอุ๋ม จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานเป็นแอร์โฮสเตส ชั้น First Class ของสายการบิน Emirates มากว่า 12 ปี  

หลังจากนั้น ด้วยความรัก และความชอบในการสอนภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิม จึงได้มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 5 ปี  และอยากถ่ายทอดให้ผู้เรียนสามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้เช่นกัน

จุดเด่นคือ ครูอุ๋ม มีประสบการณ์การทำงานที่ต้องเดินทางไปหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เข้าใจการสื่อสาร และวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นอย่างดี

ครูอยากสนับสนุนให้คนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว หรือทำงานที่ไหนบนโลกนี้ ก็สามารถเอาตัวรอด และสื่อสารกับผู้คนชาตินั้นๆได้ ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง

                                                     ครูโอซา มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากว่า 5 ปี โดยรวมถึงประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล และยังเป็นหนึ่งในทีมผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคนไทยของสถาบัน EngCatcher อีกด้วย

ครูโอซาได้ศึกษาที่รร. อินเตอร์หลักสูตรอเมริกันมาตั้งแต่ยังเด็ก และได้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร Foundation Program ที่ King's College London ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านกฏหมายที่ University of Warwick ที่ประเทศอังกฤษในเวลาต่อมา

จุดเด่นของครูโอซา คือ มีความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ คือประเทศอังกฤษ และ ประเทศอเมริกามาตลอดชีวิต จึงมั่นใจว่าสามารถช่วยผู้เรียนให้สื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม

                                  


image
image

ครู Susanna เป็นครูเจ้าของภาษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  จบการศึกษาปริญญาตรี 2 ใบ ด้านการศึกษาปฐมวัย และจิตวิทยา ด้วยคะแนนเกียรตินิยม จาก The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครูSusanna ได้ใช้ชีวิต และทำงานด้านการศึกษามาหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาไนจีเรีย แอฟริกาตะวันตก เยอรมัน ฮ่องกง สเปน และปัจจุบันที่ประเทศไทย
โดยในประเทศไทยครู Susanna เคยสอนที่โรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่ง และยังเป็นหนึ่งในทีมผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนวัยทำงานที่สถาบัน EngCatcher อีกด้วย

ครู Susanna มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ทำให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน มั่นใจ และเป็นธรรมชาติ

จุดเด่น คือ ครู Susanna ใจดีมาก เข้าใจผู้เรียนคนไทย และวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี

                                      


ครูแนน จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะบริหารธุรกิจ Business Administration (BBA) สาขา School of Management  โดยได้รับทุน E-listening เต็มจำนวนเป็นเวลา 4 ปี และได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Kansai Gaidai University ที่ Osaka ประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการทุน JASSO Scholarship เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นได้ศึกษาต่ออนุปริญญาโทด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ ยังจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท Master of International Business จาก HULT Business School ที่ San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา (With Distinction) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำติดอันดับโลกด้านธุรกิจ

จุดเด่นคือ ครูแนนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา และยังมีความถนัดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสูง พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 12 ปี ในสถาบันชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งยังมีประสบการณ์เป็น Study Tour Coordinator และ Group Leader พานักเรียนไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศ รวมถึงเคยเป็นเจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย ผู้เรียนอายุ 16ปี ขึ้นไป จนถึงวัยทำงาน ในทุกทักษะ ครูแนนใส่ใจผู้เรียน และคอยเช็คความเข้าใจผู้เรียนอยู่เสมอ ครูสอนด้วยความใจเย็น และคอยสอดแทรกเทคนิคการจำเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในห้องสอบและชีวิตประจำวัน

image
image

ครูเอ จบการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูเอมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมายาวกว่า 10 ปี ครูเอจบจากคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และปริญญาโทจิตวิทยา ครูเอมีความเชี่ยวชาญในการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ และการสอบ TOEIC TOEFL CUTEP IELTS สำหรับการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ครูเอมีผลคะแนน IELTS ได้ 8.0 และ คะแนน CUTEP ได้ 104/120

ครูเอมีเป้าหมายที่จะทำให้คลาสเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน และได้ความรู้ เพื่อผู้เรียนจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา สไตล์ รวมถึงความเร็วในการเรียนได้ โดยครูเอพร้อมที่จะยืดหยุ่นและ ออกแบบคลาสเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุด

                                                 


ครู Kiera เป็นครูเจ้าของภาษาจากประเทศ South Africa จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาจาก University of South Africa และ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น Bachelor of Arts degree in TESOL (Teaching English as a second language) ที่ Siam TechnologyCollege

ด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 6 ปี จนถึงปัจจุบัน ทำให้ครู Kiera มีความเข้าใจปัญหาของผู้เรียนคนไทยเป็นอย่างดี และ สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน และกล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

                                                          

 

image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้